• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Реклама в пресата

Нашите копирайтъри са изключително талантливи и гъвкави в писането на рекламни текстове, а професионалните ни дизайнери се грижат за атрактивния дизайн на рекламното каре и неговото позициониране в пресата.

Вие сами можете да изберете къде да излезе Вашата реклама. Ако обаче имате известни колебания къде да поместим Вашето рекламно каре, нашите специалисти са винаги готови да Ви помогнат да направите най-подходящия избор.

Професионалистите ни са отлично запознати с особеностите на рекламирането във вестници и списания.

Животът на Вестниците е изначално кратък и за това те са подходящи за рекламни съобщения с по-оперативна информация, за текущи събития и стоки, които трябва да се продадат бързо.

Кога да изберем реклама във вестник?

Когато:
- искаме да достигнем до широка аудитория (предимно над 35 годишна възраст) само с едно издание;
- искаме да публикуваме подробни съобщения, включващи информация за местонахождение, работно време, цени, ползване на кредити и др.;
- искаме да рекламираме в специализирани рубрики (спорт, автомобили, туризъм и др.);
- имаме по-ограничен бюджет за реклама чрез пресата;
- искаме да отпечатаме и талони или приложения;
- искаме да се възползваме от предимството на ежедневниците, които са на разположение всеки ден от седмицата.

Списанията от друга страна осигуряват добри възможности за проява на творчество и креативност при съставяне на рекламните съобщения и пресъздаването им, но изискват по-дълъг срок за предварително представяне на рекламите. Ето защо те се предпочитат за институционална реклама и рекламиране на търговски марки и стоки с траен характер.

Кога да изберем реклама в списание?

Когато
- трябва да се достигне до аудитория, имаща специални интереси;
- трябва да се достигне до аудитория, имаща образование и доход, по-високи от средните;
- рекламираният продукт или услуга се нуждае от разясняване, което не може да се постигне от едно кратко съобщение по радиото или телевизията;
- когато цветното представяне е много важно;
- когато рекламодателят иска да се възползва от голямата допълнителна аудитория на списанието.

Ние винаги сме на разположение да обсъдим с Вас най-подходящата рекламна стратегия и най-подходящия начин за нейното прилагане. Не се колебайте да поискате от нас специално изготвена за Вас оферта.