• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Външна реклама

Трудно остават незабелязани огромните билбордове, красивите плакати и шарените автобуси, като всички те имат една единствена цел: да ни привлекат вниманието, за да ни рекламират продукт или услуга и го правят доста успешно.

Почти не остана голяма улица, дори междуградски път и магистрала, на които да не може да се намери нито едно средство за външната реклама. Билбордове, плакати, неонови реклами, светещи 3D надписи, банери (транспаранти), облепени автобуси*, маршрутки*, фирмени автомобили*, разноцветни табели, както и всички онези носители на информация, които са инсталирани на публични места, са външна реклама.

Предимство на външната реклама е, че достига до широка целева група. От друга страна информира за предлагана стока, услуга или събитие в ясно определен район или напомня за такива, вече добре познати сред потребителите. Това, което ефективната външна реклама предлага, e:

  • Голям териториален обхват и в същото време дава възможност за силно локализирана кампания;
  • Относително дълго съществуване;
  • Бързина и гъвкавост в подготовката;
  • Създаване на усещане за познатост у клиента;
  • Възможност за проявяване на творчество и креативност;
  • Разходите за изготвянето и издаването на материалите за външна реклама са по-ниски от тези при другите медии.

Когато ние от екипа на Anjela работим върху проект за външна рекламна кампания, ние влагаме много старание да разберем максимално точно желанието и идеите на клиента. Често обаче те се оказват недостатъчни, за да направят рекламния проект ефективен, поради което сме събрали специалисти за предварително проучване на условията (демографски показатели, подходящи места за разположение, нагласи на потенциалните клиенти и конкуренцията), в които Вашата реклама трябва да постигне успех.
Поискайте от нас Вашата оферта за външна реклама. Освен подробна презентация на идеите ни, ще получите и конкретна обосновка на всяка една от тях. Ние ще се погрижим и за необходимите монтажни дейности.