• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Защо Anjela?

Всеки един от нас си има своя лична идея за това какво е Рекламата. Това е така, защото всеки един от нас постоянно бива засипван от рекламата като стотици и хиляди обяви, рекламни текстове, филми или съобщения и малко или много е повлиян от въздействието й. Няма значение дали искаме да им обърнем внимание или не, видяното, чутото или прочетеното си е реклама. Нейната роля като стопански, икономически, културен а и политически феномен нараства все повече и повече.

Пропорционално с ролята на рекламата в глобалния свят, нараства и интересът към нея, което е лесно обяснимо, имайки се предвид, че една успешна рекламна стратегия носи многократна възвращаемост на вложените в нея средства.

Но да бъде създадена Вашата успешна рекламна стратегия не е никак лесна задача.

Често се случва сам рекламодателят да счита, че самият той е достатъчно вдъхновен и компетентен да създаде и проложи лична рекламна стратегия. Защо обаче това в повечето случаи се оказва само хвърляне на средства и енергия без особен резултат? Обикновено така създадена рекламата не носи задоволителен резултат или защото не е направено качествено проучване на пазара, или защото не е насочена правилно, или защото не е достатъчно атрактивна, за да привлече вниманието върху себе си, или всичко това на едно.

Условията за Вашата успешната реклама, която да донесе успех на бизнеса Ви, трябва да бъде изготвена не от един или двама специалисти, а от цял екип професионалисти. Доверявайки се на екипа на Anjela, Вие се доверявате на точно този екип, като всеки един от нас гарантира качество на своята работа и професионализъм в своята област.

Нашата задача е да се запознаем подробно с идеите на Вашия бизнес или същността на продуктите Ви, да направим проучване на пазара, конкуренцията, потребителските нагласи, след което да позиционираме стабилно обекта на рекламата и да създадем оптимално най-адекватната рекламна стратегия за него.

Ние можем да Ви помогнем да си създадете отличен имидж или да подобрим този, който вече сте си създали като вложим цялата си творческа енергия, за да създадем уникална и перфектна за вас по мярка и стойност качествена реклама. За Вас остава само да инвестирате в собствения си успех.